ما با استفاده از تخصّص خود به ایجاد راه حل های مناسب برای حل مشکلات مشتریان خود می کوشیم.

همه خدمات ما

رنگ آمیزی سیلندرها

رسوب زدایی سیلندرها

آزمون تست دوره ای سیلندر

نصب و اجاره مخازن کرایوژنیک

جهت دخیره سازی و حمل و نقل بسیاری از گازهای صنعتی و آزمایشگاهی همچون اکسیژن، نیتروژن، آرگون، هلیوم، دی اکسید کربن، هیدروژن بکار می روند تا مشتریان برای استفاده بیشتر آنها را بصورت مایع در دمای برودتی دخیره و برای مدت زمان بیشتر استفاده کنند.

حمل و نقل انواع گازهای صنعتی

در حمل و نقل سیلندری انواع گازهای آرگون؛ازت؛اکسیژن ؛CO2 و…محتوی سیلندرهای ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ لیتری توسط خودروهای شرکت پر محل مصرف در اختیار مشتریان محترم در سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

حمل و نقل انواع مایعات گازی

حمل ونقل مایعات گازی فوق سرد (Ar-O2-N2) در این بخش گاز های آرگون ؛ازت و اکسیژن مایع توسط مخازن مخصوص کرایوژنیک ودر ظرفیتهای متفاوت به تمام نقاط ایران و همچنین خارج از کشور حمل میگردد.

راه حل های سازنده برای هر پروژه صنعتی