Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در MSP_Main_Widget از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Cart از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Layered_Nav_Filters از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Layered_Nav از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Price_Filter از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Product_Categories از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Product_Search از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Product_Tag_Cloud از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Products از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Recent_Reviews از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Recently_Viewed از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در WC_Widget_Top_Rated_Products از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در OZY_Filedownload_Widget از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در OZY_Testimonial_Widget از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در OZY_LatestPosts_Widget از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در OZY_CustomMenu_Widget از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718

Notice: روش ساختار فراخوانی شده برای WP_Widget در OZY_Flickr_Widget از نگارش 4.3.0 منقضی شده است! بجای آن از
__construct()
استفاده نمایید. in /home/tossegas/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 4718
شرکت حمل و نقل گاز و اکسیژن، نویسنده در حمل و نقل گاز و تولید اکسیژن طبی و صنعتی و میعانات گازی

Skip to Content

درباره:شرکت حمل و نقل گاز و اکسیژن

کارخانه تولید اکسیژن و شرکت حمل و نقل گاز و میعانات گازی و کپسول

Recent Posts by شرکت حمل و نقل گاز و اکسیژن

آرگون مایع

ارزیابی امنیت محصول
آرگون بی رنگ ، بی بو و بی مزه است . این ماده به عنوان یکی از گاز های “عجیب” شناخته میشود زیرا با بقیه ی مواد واکنش نشان نداده و ترکیب شیمیایی شناخته شده ای را تشکیل نمیدهد .آرگون اشتعال ناپذیر و غیر قابل احتراق ا…

ادامه مطلب

دی نیتروژن مونوکسید

مونوکسید دی نیتروژن یا نیتروز اکساید یا گاز خنده (N۲O) یکی از ترکیبات نیتروژن می‌باشد که اولین بار در سال ۱۷۹۹ در دندانپزشکی استفاده شد. امروزه از آن در پزشکی برای القاء و ادامه بیهوشی‌مصرف می‌شود. این دارو همچنین بامقادیر مصرف کم به‌عنوان ضد درد دراعمال جراحی زنان و زایمان و برای اعمال‌جراحی که در آنها به بیهوشی کامل بیمار نیاز نیست، مصرف می‌شود.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب

معرفی گاز هلیوم

گاز هلیوم به خاطر خواص منحصربفرد گاز نجیب، در طیف وسیعی از کاربردها استفاده می‌شود. نمودار زیر زمینه‌های کاربردی اصلی را نشان می‌دهد که گاز هلیوم در آنها مصرف می‌شود. هر زمینه کاربردی مربوط به یک یا چند مورد از خواص گا…

ادامه مطلب

 

Recent Comments by شرکت حمل و نقل گاز و اکسیژن

    No comments by شرکت حمل و نقل گاز و اکسیژن

سبد خرید شما