ارزیابی امنیت محصول
آرگون بی رنگ ، بی بو و بی مزه است . این ماده به عنوان یکی از گاز های “عجیب” شناخته میشود زیرا با بقیه ی مواد واکنش نشان نداده و ترکیب شیمیایی شناخته شده ای را تشکیل نمیدهد .آرگون اشتعال ناپذیر و غیر قابل احتراق است و برای زندگی بی خطر نیست . گاز آرگون از هوا سنگین تر است و به مقدار کمی در آب حل میشود . وقتی که آرگون مایع بخارشده و سپس حرارت داده میشود ، مقدار زیادی حرارت را مصرف میکند و در نتیجه یک سردکننده ی ایده آل است.

– آرگون در جو ، با غلظت تقریبا ۱% وجود دارد . آرگون از هوا در واحد جداسازی هوا ( ASU)بازیابی میشود ، جایی که به عنوان یک مایع برودتی در دمای ۳۰۸- درجه فازنهایت مجزا میشود . این ماده سپس به شکل به شکل مایع برودتی یا گاز در سیلندر توزیع میشود.

آرگون کاربردهای فنی و اقتصادی فراوانی دارد و ویژگی های بی اثر آرگون به عنوان گاز محافظ در خیلی از فرآیندهای فلزی (مانند جوشکاری قوی) برای جلوگیری از اکسیداسیون استفاده میشوند .

-تولید
اکسیژن ،نیتروژن و آرگون به وسیله یک روش برودتی که توسط “کارل وان لیند” صد ها سال پیش به وجود آمد ، از هوا بازیابی میشود.ذرات ریز از هوا گرفته میشود و سپس فشرده و سرد میشوند.آب ، هیدروکربن و کربن دی اکسید سپس برداشته میشوند . با فرایندهای دیگر ، هوا در نهایت تبدیل به مایع شده و گاز های جدا به روش تقطیر جدا میشوند. این وسایل ، وسیله های جداسازی هوا  ( ASU) نامیده میشوند.بسیاری ( ASU) ها به وسیله بخش مهندسی “لنید” ساخته شده اند.

کاربردها
آرگون کاربردهای فنی و اقتصادی فراوانی دارد و ویژگی های بی اثر آرگون به عنوان گاز محافظ در خیلی از فرآیندهای فلزی (مانند جوشکاری قوی) برای جلوگیری از اکسیداسیون استفاده میشوند . گاز آرگون برای پرکردن لامپ های فلورسنت و رشته ای و همچنین به عنوان گاز عایق برای پنجره ها استفاده میشود.آرگون در بسیاری از صنایع به عنوان گاز آلاینده  برای از بین بردن ناخالص و ایجاد عایق محافظ برای آلاینده هایی مثل اکسیژن ، نیتروژن و آب استفاده میشود.

 آثار سلامتی
-آرگون بی بو ، بیرنگ ، بی مزه و بی آزار است و این به آن معناست که هیچ گو – ویژگی هشدار دهنده ندارد . انسان هیچگونه حسی برای تشخیص وجود آرگون ندارد.
-تماس با آرگون در حال پخش نزدیک نقطه پخش ممکن است باعث سرمازدگی با قرمز شدن ، تغییر رنگ پوست – خاکستری ، سفید و تامل زدن شود.
– هیچگونه اثر مضر گوارشی پیش بینی شده است اما آرگون یک خفه کننده ماده است . آثارکمبود  اکسیژن ناشی از خفگی ساده ممکن است شامل تنفس سریع ، کاهش هوشیاری ذهنی ، نقص در هماهنگی ماهیچه ها ، تفاوت اشتباه ، من شدن همه حس ها ، ناپایداری احساسی و خستگی باشد . اگر خفگی ادامه پیدا کند ، ممکن است تهوع ، استفراغ ، زمین خوردن و بیهوشی اتفاق بیفتد که ممکن است منجربه تشنج ، کما و مرگ شود.
– در تراکم های کم اکسیژن ، بیهوشی و مرگ ممکن است در چند ثانیه و بدون هشدار اتفاق بیوفتد .
-کمبود اکسیژن در دوران بارداری باعث ناهنجاری های رشدی در انسان و حیوان های آزمایشگاهی شده است.
– اقدامات کمک های اولیه برای گاز لازم نیست . اگر سرمازدگی شکوک هستید ، به مدت ۱۵ دقیقه چشم هارا با آب خنک بشویید و اقدامات فوری پزشکی را انجام دهید . برای سرمازدگی پوست خود را در آب ولرم خیس کنید . به هیچ وجه از آب داغ استفاده نکنید.اقدامات پزشکی را فراموش نکنید.
– فروبری به ندرت اتفاق می افتد زیرا آرگون گاری در دمای اتاق است . در موارد استنشاق و در معرض قرار گرفتن زیاد ، اقدامات پزشکی فوری لازم است . گروه نجات باید مجهز به دستگاه های تنفسی مستقل باشند. قربانی ها باید به یک ناحیه ی پاک هدایت شوند و هوای تازه تنفس کنند . این اقدام مهمترین اقدام است افراد بی هوش باید به ناحیه ای پاک برده شوند و اگر تنفس قطع شد ،  اقدام به تنفس مصنوعی ، استفاده از اکسیژن اضافی کنید. درمان اضافی باید مطابق نشانه ی بیماری و دلسوزانه باشد.

محفظه ها
بسته به کمیت ، محفظه های مختلفی برای ذخیره سازی ،حمل کردن و سروکارداشتن با آرگون مایع استفاده میشوند.سیلندر های مایع برودتی و تانک های ذخیره سازی برودتی و حجم های ذخیره سازی ازچند گالون تا چند هزار گالون تنوع دارند. تبخیر به طور پیوسته برای حفظ دمای سرد اتاق میافتد نرخ تبخیر بسته به طرح محفظه و حجم محصول ذخیره شده متفاوت است.
– محفظه ها بر مبنای کدها و مشخصات مربوطه برای دماها و فشارهای دگیر ، طراحی و تولید میشوند.
محفظه ی عایق حرارتی دوجداره
یک محفظه عایق دوجداره معمولی در زیر نشان داده شده است . یک کلاهک خاک گشاد بروی خروجی لوله ها ، رطوبت جوی را مسدود کردن گردنه محافظت میکند و بگاز تولید شده از مایع تبخیر شده اجازه ی آزاد شدن میدهد.
فشار این نوع محفظه ها غیر قابل تنظیم است رایج ترین واحد اندازه گیری ظرفیت محفظه ی عایق حرارتی ، لیتر است که از ۵ تا ۲۰۰ لیتر متفاوت است . آرگون مایع میتواند از محفظه های کوچک با ریختن برداشته شود در حالی که ابعاد بزرگ تر به لوله ی انتقال احتیاج دارند. سیلندر های مایع برودتی که لوله های قابل تنظیم فشار هستند ، گاهی به نادرستی به محفظه ی عایق حرارتی ذکر میشوند.

سیلندر های مایع حرارتی
یک سیلندر مایع برودتی ، یک لوله ی فشار عایق دار است . این سیلندر ها مجهز به شیر فشار و دیست انفجار هستند که سیلندر هارا از افزایش فشار محافظت میکنند. محفظه های مایع تا فشار های۳۵۰ پاسکال هم کار میکنند و ظرفیت هایی بین۸۰ تا ۴۵۰ لیتر دارند آرگون ممکن است بصورت گاز یا مایع برداشته شود که این بستگی به دریچه مورد استفاده دارد.

نکته :  سیلندر های مایعی که برای توزیع گاز آرگون طراحی شده اند ، دریچه هایی مجهز به خروجی تجمع گاز فشرده (CGA)دارند.دستگاه های تنظیم فشار مناسب میتوانند وصل شوند . دریچه هایی که برای برداشتن محصول     مایع تهیه شده اند همچنین به خروجی های CGA استانداردی مجهر هستند اما با ارتباطاتی که برای برداشت گاز استفاده میشوند ومتفاوت است. این باعث میشود که فرآیند ها با استفاده از محصول مایع یا گاز با هم داخل پیدا نکنند.

تانک ها ذخیره سازی
دستگاه های ذخیره سازی برودتی معمولا شامل یک مخزن ،مولد بخار، چه شاخه ی کنترل فشار هستند. مخزن ها معمولا به شکل استوانه ای هستید و در جاهای ثابتی نصب میشوند. اندازه آنها از ۵۰۰ تا ۴۲۰۰۰۰ گالون متفاوت است. تمام مخزن ها عایق شده هستند و ممکن است شامل مواد جداکننده ی دیگری در فضای حلقوی باشند . مخزن ها ، با مشخصات ASME طراحی شده اند.

آرگون مایع
تمامی محلوله های آرگون، مایع خنک ( آرگون مایع) باید با قوانینDOT   هماهنگی داشته باشند. این شامل بار اتومبیل ، قطار هوایی و آبی میشود.در مجموعه های هوایی آرگون ، مایع خنک بسته به مقدار آن محدودیت دارد. محموله های آبی همچنین باید با قوانین سازمان دریایی بین المللی هماهنگی داشته باشد .تمامی بسته بندی ها برای انتقال آرگون یا باید مشخصات DOT را داشته باشد یااجازه یDOT را داشته باشد و در شرایط مناسب برای حمل و نقل باشد. قوانین فدرال DOT ، عنوان ۴۹ همچنین برچسب گذاری و شناسایی زیر را مشخص میکند.

نام محموله DOT : آرگون ،مایع خنک
کلاس  خطر DOT : 202
برچسب محموله DOT : گاز غیر قابل اشتعال
شماره شناسایی : UN 1951

وسایل کاهش فشار
دریچه های کاهش فشار در محفظه های برودتی استفاده میشوند . این دریچه های کاهش فشار  به ممنظور کم کردن فشار در نظر گرفته شده اند زیرا این فشار در محفظه به منظور خنک مایع برای اینکه مایع و فشار را زیر درجه محفظه نگه دارد ، افزایش پیدا میکند .

ملاحضات ایمنی
– آرگون مایع نباید با کربن یا فولاد کم آلیاژ در تماس باشد . فولاد ضد زنگ ۱۰-۱۸ ، ۸-۱۰ قابل قبول هستند و همچنین مس وآلیاژ های آن ،  نیکل و آلیاژ های آن ،  برنج ، برنز ، آلیاژ های سیلیکن ، مونل ، ایکونل و برلیوم تفلون ، کامپوزیت های تفلون یا …
-محموله ها باید بر طبق دستور العمل تولید کننده عمل کنند . به هیچ عنوان سعی در تعمیر ، تطبیق و تغییر این لوله ها نکنید . اگر هرگونه نقص یا مشکل عملیاتی برای لوله ها ایجاد شد ، با نزدیک ترین مرکز لنید تماس بگیرید .
– مایع خنک آرگون بصورت لوله های عایق ثابت به محل مشتری یا تحویل داده میشوند یا بصورت سیلندر های مایع عایق قابل حمل در محل های مورد استفاده یا انبار عبارت سیگار نکشید یا ماده اشتعال زا را نصب کنید . در محل نگه داری یا انبار نباید هیچ منبع اشتعال زا یا محفظه های سمی ذخیره شوند.
لوله های آرگون مایع فقط باید در محیط های دارای تهویه مناسب بر طبق دستور العمل ها استفاده شوند . سیلندرها همیشه باید بصورت عمودی نگه داشته شوند . کامیون های مخصوص برای جابجایی آنها لازم است . سیلندر هارا به هیچ عنوان نکشید ، نلغزانید ، قل ندهید و به آنها ضربه نزنید .
سیلند های پر و خالی باید از محصول های اشتعال پذیر بدور باشند . درهای محافظ دریچه باید در محل ثابت بمانند مگر اینکه خروجی محفظه به نقطه ی استفاده با لوله محکم شده باشد . اگر استفاده کننده هرگونه مشکلی با محفظه پیدا کرد ، استفاده را قطع و با تهیه کننده تماس بگیرد . بهیچ عنوان هیچ گونه شی (مانند پیچ گوشتی) را وارد در دریچه نکنید، زیرا ممکن است به دریچه آسیب برساند و در نتیجه باعث نشتی شود. زمانی که سیلندر را به سیستم های کم فشار متصل میکنید ، از تنظیم کننده ی کاهش فشار استفاده کنید . محفظه ها را حرارت ندهید که میزان تخلیه ی آن هارا افزایش دهید. از شیر تنظیم برای جلوگیری از جریان خطرناک به سیستم استفاده کنید.
-محفظه هارا از ضربه فیزیکی محافظت کنید. آن ها را در محیط خنک ، خشک ، با تهویه ی مناسب و به دور از محیط های پر رفت و آمد و خروجی های اضطراری ذخیره کنید . محفظه ها باید به صورت قائم و محکم به منظور جلوگیری از افتادن ذخیره شوند. سیلندر های پر و خالی باید از هم جدا شوند. از یک سیستم “به ترتیب ورود” به منظور جلوگیری از ذخیره ی محفظه های پر برای مدت طولانی استفاده کنید.
لوله های آرگون مایع باید فقط در محیط های دارای تهویه ی مناسب و بر طبق دستورالعمل های استفاده شود .
– محفظه های برودتی با وسایل کنترل فشار که برای کنترل فشار داخلی با خارج کردن گاز مجهز شده اند با وسایل کنترل فشار به هیچ عنوان ور نروید.
– علامت های سیگار نکشید و آتش روشن نکنید باید زده شود .
– محل های ذخیره سازی باید طبق استاندارد ۵۵ (NFPA) انتخاب شوند .
-سیلندر ها همیشه باید قائم نگه داشته شوند . کامیون های مخصوص برای حرکت آنها لازم است .
–  سیلندر هارا نکشید  ، هل ندهید ، قل ندهید و به آن ها ضربه نزنید.
– سیلندر های پر و خالی باید از محصولات اشتعال پذیر مخرا شوند.
– از آداپتور استفاده نکنید.
-فقط از خطوط انتقال و تجهیزاتی که برای استفاده از مایعات برودتی طراحی شده اند استفاده کنید . بعضی از الاستومر ها و فلزات مانند فولاد کربن ممکن است در دماهای بسیار پایین ترد شده و به آسانی بکشند . این مواد باید در سرویس برودتی درو نگه داشته شوند .
– توسیه میشود که همه ی دریچه ها به سمت خارجی ساختمان لوله کشی شود .
– در سیستم های مایع ، وسایل تنظیم فشار باید در خط استفاده شوند که ظرفیت بدام انداختن مایع بین دریچه ها وجود داشته باشد .

تجهیزات محافظت شخصی (PPE)
– افراد باید قبل از اینکه با آرگون مایع و تجهیزات مربوطه شروع به کار کنند ، با ویژگی ها و ملاحظات امنیتی بطور دقیق آشنا باشند .
– در جایی که تماس با مایع ممکن است ، عینک های شیمیایی با محافظ صورت استفاده کنید .
– از دستکش های محافظ ساخته شده از مواد مناسب برای کار استفاده کنید همچنین برای مایعات برودتی از دستکش های عایق دار استفاده کنید. دستکش ها باید تمیز و عاری از روغن و گریس باشند .
– کفش های امنیتی و ایستگاه شستن چشم اورژانسی توصیه میشوند.
– در موقعیت های اورژانسی فقط افراد آموزش دیده و دارای صلاحیت باید به موارد اورژانسی جواب دهند.

کمک های اولیه
– هیچ وقت پماد یا روغن برای چشم ها بدون توصیه پزشکی استفاده نکنید. در موارد یخ زدگی یا سوختن های برودتی که بر اثر تبخیر سریع مایع به وجود  می آید ، به هیچ وجه  چشم هارا با آب داغ یا حتی ولرم نشویید. فرد مجروح را از منابع آلودگی بردارید ، برای تماس با مقدار کم مایع ، چشم هارا باز کنید تا مایع بخار شود . برای تماس با مقادیر زیاد ، با آب سرد و کم فشار بمدت ۱۵ دقیقه چشم هارا بشویید .
مریض را به یک چشم پزشک برای درمان ارجاع دهید ، اگر بیمار نمیتواند نور را تحمل کند ، چشمان اورا با عینک آفتابی بپوشانید . استفاده از بانداژ توصیه نمیشود زیرا نگه داشتن چشم ها بصورت بسته یا فشار آوردن روی پلک ممکن است به آسیب بیشتر بی انجامد.

پوست
برای تماس پوستی یا سرما زدگی ، لباس آلوده را بردارید و ناحیه های آلوده را با آب و سرم بشویید.
از آب داغ استفاده نکنید . درصورتی که تماس با ماده باعث ایجاد تاول در سطح پوست شده یا در بافت عمیق با عث یخ زدگی شده است ، یک دکتر باید به سرعت مریض را ببیند .

بلعیدن
در صورتیکه سوختگی برودتی باعث تاول در سطح پوست یا یخ زدگی در عمق بافت شده است ، یک پزشک باید فورا مریض را ببیند.

تنفس
در تمامی موارد معرض زیاد زمانیکه آرگون در فشار تنفس می شود (مثل غواصی) ، اقدامات پزشکی فوری لازم است.
افراد هوشیار باید از معرض خارج شده و هوای تازه تنفس کنند. خروج از منبع معرض یا ناحیه آلوده  مهم ترین اصل است . درمان بیشتر باید مطابق نشانه بیماری و دلسوزانه باشد .

مبارزه با آتش
– آرگون غیر قابل اشتعال است یک سیلندر ممکن است در اثر فشار ناشی از آتش  به سرعت خالی شده یا بشدت منفجر شود .
– اگر چه اکثر سیلندر ها طوری طراحی شده اند که در اثر دمای زیاد محتوایات خود را خارج کنند ، توجه کنید که فشار در محفظه ممکن است بعلت گرما افزایش یابد و اگر دستگاه تنظیم فشار کار نکند ممکن است منفجر شود.
– آتش نشان های باید لباس یک دست محافظ تنفسی بپوشند. تا زمانیکه شعله ها خاموش شده اند ، محفظه ها را خنک کنید .

– دستور العمل های آتش نشانی
آب را مستقیم به آرگون مایع نپاشید زیرا این امر باعث افزایش میزان تبخیر شده و باعث یخ زدگی آب میشود.
– اگر ممکن است جریان آرگونی که باعث آتش شده است را متوقف کنید . سریع محفظه هارا با آب از فاصله زیاد خنک کنید . به خروجی محفظه آب مستقیم نپاشید.اگر خطری ندارد محفظه های خنک نشده را از ناحیه آنش دور کنید . آتش نشان ها باید لباس یک دست و محافظ تنفسی بپوشند . تازمانیکه شعله خاموش شده اند به سرد کردن سیلندر های آتش گرفته ادامه دهید .

اقدامات نشتی اتفاقی
– تمامی منابع جرقه را نابود کنید . از تجهیزات محافظ مناسب استفاده کنید. جریان گاز را متوقف کرده یا سیلندر را در صورتی که خطر ندارد به بیرون ببرید.
– نواحی بسته را تهویه کنید ، برای افزایش مقدار تبخیر ، مقدار زیادی آب را در جهت مخالف باد به نشتی بپاشانید.اگر نشتی در تجهیزات استفاده کننده است مطمئن بشوید که قبل از اقدام به تعمیرات لوله کشی را بزدایید.
– اگر نشتی در محفظه یا دریچه محفظه است، با شماره تلفن اورژانسی مناسب، مانند آتش نشانی تماس بگیرید یا به نزدیک ترین مکان قابل تماس، زنگ بزنید و یا مراجعه کنید.